NE YAPIYORUZ?

İş Süreci

Petrol uygulamaları genel manada, keşfedilen büyük rezervuarlar üzerinde çalışarak, topraktaki bu tür yapıları ön plana çıkarıp bunları da zaman içinde faydaya dönüştürmeyi öngörür. Tüm bunları yaparken de sırasıyla, arama, makine-ikmal, sondaj, kuyu tamamlama ve üretim üniteleri devreye girerek, sismik arama çalışmalardan üretime kadar olan safhalar tamamlanmaktadır. Petrol arama, genellikle jeofiziksel teknolojiler ile yeraltını algılamak ve olası yapıların kapsamını belirlemeye bağlıdır. Petrol ve gaz arama oldukça pahalı bir faaliyettir ve başarısız olma riski yüksektir. Küçük miktarlarda bulunması halinde ise üretilmesi faydasızdır. Örneğin, Kuzey Denizi'nde bulunan petrol ve doğalgaz arama kuyularının sadece yaklaşık sekizde birinde ticari açıdan karlı petrol ve gaz miktarlarına ulaşılabilmektedir. Genellikle ilk kuyunun sondajına arama ruhsatının verilmesinden birkaç yıl sonra başlanılmaktadır.

Keşif değerlendirme aşaması potensiyel alanın büyüklüğünü ve kalitesi konusundaki belirsizlik derecesini azaltmak için daha fazla kuyu sondaj içerir. Bir keşif kuyusu iyi bir hidrokarbon kapasitesi olduğunu doğrular ise, ek sismik veri toplanabilir ve bir veya daha fazla tespit kuyuları açılabilir. Bu yöntemler ile elde edilen veriler ile o bölgede petrol ve gaz miktarlarını ve üretme kolaylık/zorluklarını tahmin etmek mümkündür.

Son olarak gelinen aşama da Üretim aşamasıdır. Değişen oranlarda , petrol ve gaz üretimini içerir. Bu aşamada değer yaratan faktörler üretim kuyusu planlaması, üretim hızını koruma ve kuyu basıncını korumak için özel olarak tasarlanmış enjektör kuyuları içine gaz ya da su enjekte ederek üretim ömrünün maksimum seviyeye getirilmesi vardır.